Er diskriminering av personer med innvandrerbakgrunn et problem i Bærum kommune? Hvordan er det å ha innvandrerbakgrunn i Bærum? Dette vil vi veldig gjerne kunne svare på, og derfor blir det i disse dager sendt ut en spørreundersøkelse til mange med innvandrerbakgrunn. 

Bærum kommune har deltatt i utformingen av spørreundersøkelsen, som gjennomføres av Proba samfunnsanalyse på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Undersøkelsen blir sendt på e-post til et utvalg fra folkeregisteret.

Fem norske kommuner deltar i prosjektet. Ett av målene med prosjektet er å få bedre forståelse av rasisme og diskriminering av innvandrere i norske kommuner, både hvor det skjer og hvordan det skjer.

Resultatene fra spørreundersøkelsen vil brukes til å lage en rapport om opplevd diskriminering i Bærum kommune. Rapporten skal kommunen bruke for å utarbeide tiltak og vil inngå i kommunens arbeid mot rasisme og diskriminering som del av TryggBy-prosjektet.

Det er Proba som er avsender av undersøkelsen, og de samarbeider i dette prosjektet med forskningsinstituttet NIBR og selskapet Verian. Resultatene fra spørreundersøkelsen er anonyme.

Personvern

Proba samfunnsanalyse er ansvarlig for prosjektet. Verian (tidligere Kantar Public) gjennomfører spørreundersøkelsen på vegne av Proba. Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Du kan når som helst avbryte undersøkelsen hvis du ønsker det.

Proba samfunnsanalyse behandler opplysningene om deg for formål knyttet til vitenskapelig forskning, og fordi forskningsprosjektet er vurdert å være i allmennhetens interesse. Etter melding fra Proba har Sikt Personverntjenester (tidligere NSD) vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, ta kontakt med: