Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum, reagerer sterkt på at ny E18 ikke lenger er prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP) da denne ble lagt fram av regjeringen fredag 22. mars. Prosjekter som skal realiseres ligger i en planportefølje i NTP, mens ti store prosjekter tas ut og flyttes over i en utviklingsportefølje. Blant disse er etappe to av E18 fra Ramstadsletta til Slependen. Nå mobiliserer kommunen for å få E18 inn igjen i NTP og sikre planleggings- og reguleringsmidler gjennom hele vestkorridoren.

- Det er utrolig skuffende at regjeringen ikke prioriterer fullføring. Det er jo brukt flere hundre millioner på å planlegge denne videreføringen av E18, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum. - Vi ser at E18 Ramstadsletta-Nesbru er tatt ut av planporteføljen og lagt inn i utviklingsporteføljen. Det betyr at det ikke er avsatt midler til å planlegge videreføringen. Vi registrerer også at E18 helt fram under Asker sentrum til Drengsrud er helt ute av NTP. Dette er dramatisk for både Bærum og Asker, da det ikke bare skaper usikkerhet for selve veibyggingen, men også for alle arealer som ligger rundt. En ny E18 handler om så mye mer enn vei – vi ønsker å prioritere mennesker, miljø og næringstransport, sier ordføreren.

Feil prioritering

- Vi forstår at regjeringen som alle andre, må prioritere. Men etter vår mening, er dette feil prioritering. NTP skal nå på en høringsrunde før Stortinget i juni skal behandle den. - Målene med en ny E18 gjelder fortsatt. Det dreier seg om fremtidsrettet mobilitet, mennesker og miljø. Framdriften på nye E18 Vestkorridoren er av svært stor betydning for mange mennesker i kommunene våre, for næringsliv og den videre utviklingen av tettstedene våre. Nå er det opp til Stortinget å påse at ny E18 kommer inn igjen i NTP i forbindelse med behandlingen i våres, og at prosjektet sikres progresjon og planleggingsmidler i NTP framover, sier Hammer Krog.

Ordfører i Asker, Lene Conradi, har tatt et initiativ til et strukturert samarbeid med Bærum og andre interessenter for å koordinere og samle de lokale politiske kreftene slik at planleggingsmidler sikres, og at ny E18 blir gjennomført.