Fra 16. februar kan du sende melinger til helsestasjonen, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og jordmortjenesten via helsenorge.no. Du kan fortsatt kontakte helsestasjonstjenesten på den måten du gjør i dag.

Hvorfor helsenorge.no?

helsenorge.no kan du sende spørsmål og få svar fra helsepersonell, sende forespørsel om time eller avlysning av time og holde oversikt over avtalene dine. Du får en SMS eller e-post når du har fått en ny melding på helsenorge.no.  

Er du 16 år eller eldre, går henvendelser direkte til helsesykepleier på din skole eller helsestasjonen for ungdom, og ingenting deles med dine foreldre uten at du har sagt ja.

  • Du slipper telefonkø
  • Du kan stille spørsmål eller sende beskjeder 
  • Du har oversikt over hva du mottar av hjelp
  • Du kan se avtaler og endre eller avbestille avtaler

Digital helsestasjon er for alle

Digital helsestasjon kan tas i bruk av alle innbyggere. Barn og ungdom under 16 år kan bruke løsningen via foreldrene. Gravide kan ha dialog med jordmor, og foreldre kan se sine barns timeavtaler, og få oversikt over vaksiner og sende meldinger hvis du lurer på noe. Du har fullmakt for dine egne barn under 16 år, når du har gitt fullt samtykke.

helsenorge.no får du også oversikt over din egen helse, og har tilgang til kjernejournal, kommunikasjon med fastlege og sykehus, prøvesvar, frikort mm.

Slik kommer du i gang

For å bruke digital helsestasjon via helsenorge.no, må du logge inn med BankID eller tilsvarende. Under «Se alle helsekontaktene dine» vil du finne din faste helsesykepleier/jordmor eller HFU. Ungdom over 16 år må logge inn med egen identifikasjon, og ingen informasjon deles med foreldrene så lenge du ikke ønsker det selv.