Kommunestyret besluttet i kommunestyremøtet onsdag 20. mars å innføre digital adgangskontroll og kvote på Isi for husstander i Bærum. Men den nye ordningen iverksettes trolig ikke før sent i høst eller til neste år.

Det har vært et økende problem at næringsdrivende og innbyggere fra andre kommuner bruker ordningen med rabattert avfallsdeponering for beboere i Bærum.

Kommunen ønsker å sikre at ordningen med rabattert pris er forbeholdt Bærums husholdninger som betaler renovasjonsavgift. Derfor besluttet kommunestyret at hver husstand får en kvote på ti årlige leveringer til Isi avfallsanlegg til rabattert pris. Hvis en husstand trenger mer enn de årlige ti besøkene, kan man søke om  utvidelse.

Ordningen blir innført så snart den tekniske løsningen er på plass.