Det blir militær aktivitet rundt Kolsås leir og Kolsåsfjellet når ca. 130 soldater skal gjennomføre feltøvelse.

14.-15. april vil det være militær aktivitet, både personell og kjøretøy, i tilknytning til Kolsås leir og tidvis på Kolsåsfjellet.

Soldatene skal trenes i stridsteknikk og våpentjeneste, og alternativ bivuakk. De vil benytte ildmarkeringsmidler, rødplast, i forbindelse med aktiviteten.