Vikens Klimapris for 2023 ble tildelt Bærum kommunes varelogistikkprosjekt Fornebu HUB.

Fornebu HUB er en terminal for omlasting og samlasting av varer og er et verktøy for å redusere utslipp og transport på Fornebulandet. Prosjektet bygger på erfaringer fra andre byer i Europa.

- Selv om vi ikke er helt i mål, har vi tatt konseptet med aktørnøytral samlasting av varer flere skritt videre, sier prosjektleder Ingeborg Briseid Kraft.

Juryen begrunnet beslutningen med at prosjektet har en banebrytende tilnærming til varelogistikk og potensial til å være et fyrtårn for andre kommuner. 

Takketalen ble rettet til to av kommunens største leverandører, Maske og Lyreco, som har bidratt til å løse operative utfordringer underveis. I tillegg ble Bytjenester, som drifter Fornebu HUB, og Aker Property Group, som har bygget den, takket. Prisen deles mellom Bærum kommune, Bytjenester AS og Aker Property Group AS. 

Utdelingen fant sted på Klimakonferansen, som arrangeres av Klima Viken. 

Utdeling av Vikens Klimapris 2023