Carpe Diem demenslandsby mottar Innovasjonsprisen for inkluderende design i både arkitektur og landskapsarkitektur.

Juryen kaller Carpe Diem et storslått referanseprosjekt som ivaretar mennesker med demens som en mangfoldig gruppe. De berømmer at den nyskapende landsbytanken er så mesterlig integrert både ute og inne.

Det at prosjektet mottar anerkjennelse i begge kategoriene er betegnede for hele byggeprosjektet hvor samarbeid på tvers av alle fagfelt har vært helt avgjørende for det ferdige resultatet.

Vibeke Schioldborg, prosjektleder Eiendom Byggherre, og Trude Schei, rådgiver Aldring og mestring, er stolte og glade over at Carpe Diem demenslandsby mottar Innovasjonsprisen for inkluderende design i både arkitektur og landskapsarkitektur. 

- Her har arkitektene i Nordic Office of Architecture og landskapsarkitekter fra Bjørbekk & Lindheim sammen gjort en formidabel jobb med å forstå og oversette brukernes behov til et ferdig resultat. Det at de i tillegg har klart å få anlegget til å være i takt med tiden og omgivelsene i Bærumsamfunnet ellers, er med på å bringe verden utenfor inn.

 - Vi vil også fremheve Cadi as interiørarkitekter og entreprenør HENT samt underleverandører, interne ressurser, administrasjon og politikere som alle har hatt et hjertedrevet ønske om å skape et anlegg til det beste for en av våre aller mest sårbare brukergrupper. Fokuset har vært å gi personer med demens muligheten til å leve sine liv i mest mulig normale omgivelser som innbyr til livskvalitet og verdighet.

- Vi er selvsagt svært ydmyke for å i tillegg være nominert til selveste hovedprisen, sier Schioldborg og Schei.

«På empatisk vis fremhever Carpe Diem en sårbar gruppe som lenge har vært neglisjert, og tar deres behov på alvor. Dette er et inkluderende sted der alle kan føle seg velkommen. Stedet oppleves hjemlig og det legges opp til å fortsatt kunne leve gode liv. Det er spesielt forbilledlig – og viktig – at demenslandsbyen er åpen for omverdenen. Barrieren mellom oss og dem er brutt,» ifølge juryen.

Les mer på nettsiden til Design og arkitektur Norge DOGA.