Vårfeiing av de kommunale veiene er i gang og målet vårt er å bli ferdig til 17 mai. Vi starter som vanlig i områdene Sandvika, Høvik og Snarøya og feier videre nordover mot Lommedalen og Eiksmarka.

Det vil ofte bli grovfeiiet først for å ta opp litt av massen, men vi kommer tilbake og tar finpussen som vanlig. De veiene som har mest gateparkering blir som vanlig skiltet med parkeringsforbud, men i å bli de skiltet og feid på ny etter endt vårfeiing rundt 17 mai i år.

Gjennomføringen er avhengig av værforholdene. Det kan ikke være frost da det benyttes vann. Blir det for mye regnvær vil også dette gjøre fremdriften vanskelig da grusen blir for våt til å feiies opp.
Det er derfor vanskelig å lage en eksakt fremdriftsplan som viser hvor og når feielagene kommer til "din" vei men det vil bli lagt ut ukentlige fremdriftsplaner på våre nettsider som viser hvilket område som er det neste på listen og det henstilles til beboerne langs veien om å la grusen ligge der den ligger.

Det å feie opp grusen fra fortau eller innkjørsler og legge den i store hauger eller ranker forsinker fremdriften betydelig. Feieutstyret klarer ikke å få med slike store grushauger og i tillegg er det en stor belastning for maskinen og det forårsaker driftsstans.

Se også vår Feieweb her

 

Fremdriftsplan for uke 19 og 20 2024

Fremdriftsplan for uke 18 2024

Fremdriftsplan for uke 17 2024

Fremdriftsplan for uke 16 2024

Fremdriftsplan for uke 15 2024

Fremdriftsplan for uke 14 2024

Fremdriftsplan for uke 12 og 13 -2024 

 

Viktig om grus

I år ligger det ekstra mye grus på både veier, fortau og gang- og sykkelveier. Det er viktig at innbyggere ikke koster stein, løv eller avfall ut på fortau eller veibanen. Grus på fortau må heller ikke kostes ut i veibanen.

Grus må ikke legges i hauger eller ranker. Dersom privatpersoner feier fortau eller annet veiareal må grusen fjernes fra veiarealet av den som har utført feiingen

Feiing fortau

 

Jobben går fortere om du hjelper oss

Beboere langs veien må ikke legge sandhauger eller kvister og løv ut i veibanen. Dette forsinker fremdriften på feiingen kraftig siden feieutstyret ikke klarer å få med slike store grushauger. I tillegg er det en stor belastning for feiekostene og kan forårsake driftsstans. Sugesystemene til feiemaskinene kan tettes når kvist og løv suges inn.

Kommunen ber om at bileiere flytter parkerte biler som kan være til hinder for feiebilene.

Hvem har ansvar for hvilken vei?

  • Bærum kommune Park- og veidrift er ansvarlige for feiing av de kommunale kjøreveiene med tilhørende fortau og de kommunale gang- og sykkelveiene.
  • Bærum kommune Eiendom er ansvarlige for feiing på skoler og ved helsebygg.
  • Viken fylkeskommune har ansvaret for feiingen av fylkesveier med tilhørende fortau og gang- og sykkelveiene klassifisert som fylkeskommunale.

Hvis du vil finne ut hvem som har ansvaret for feiing av en vei, kan du gå inn på vår karttjeneste. Her kan du søke opp veien og sjekke.