Elsykkel i Bærum kommune

Ta elsykkel og la bilen stå!

Fakta

Prosjekteier
Bærum kommune

For å få flere til å sykle har Bærum kommune en låneordning som består av 14 elsykler og 2 lastesykler, som bedrifter i kommunen kan låne ut til sine ansatte. Gjennom ordningen ønsker kommunen å få flere til å velge bort bilen til og fra jobb og i fritiden, og skape nye endringer i sitt eget transportmønster. SmartBike Intern er en tilsvarende ordning for kommunens medarbeidere.

Formålet med utlånet er å øke andelen som sykler i Bærum. SmartBike Bærum og SmartBike Intern er to av flere tiltak for å flere til å sykle i kommunen.

Bedrifter melder seg på for 14 dagers utprøving. Brukerne kan disponere dem hele perioden eller noen dager, hele døgnet og i helger.

Bedrifter som er interessert i å låne elsyklene kan ta kontakt på e-post smartbikeutlaan@baerum.kommune.no

Av sykler til disposisjon har vi både dame- og herre elsykler, samt en longtail og en lastesykkel. Utstyr som følger med i utlånet er lås, batteri, lader, sykkelveske og eventuelt hjelm.

Vikanda Bærum Arbeidssenter drifter tjenesten og kjører ut og henter syklene etter endt låneperiode. Syklene vedlikeholdes og lånes ut til neste interessent. Bærum arbeidssenter er et kommunalt tjenestested som tilrettelegger arbeid for personer med ulike funksjonsvariasjoner. Se nettsiden vikanda.no for mere informasjon om oss.