Elsykkel i Bærum kommune

Ta elsykkel og la bilen stå!

Fakta

Prosjekteier
Bærum kommune

For å få flere til å sykle har Bærum kommune etablert en låneordning med 11 elsykler og 2 lastesykler som bedrifter i Bærum kan låne ut til sine ansatte. Målet er å få flere til å velge bort bilen til og fra jobb og i fritiden, og skape endringer i sitt eget transportmønster.

Bedrifter melder seg på for 14 dagers utprøving. Brukerne kan disponere dem hele perioden eller noen dager, hele døgnet og i helger.

Under ordningens første år prøvde 250 personer elsyklene.

SmartBike Intern er en tilsvarende ordning for kommunens medarbeidere.

Prøvetiden følges opp med en spørreundersøkelse for å se om tiltaket har ført til endrede reisevaner. Resultater fra undersøkelsene viser at rundt 60 prosent kan tenke seg å kjøpe en elsykkel etter å ha testet SmartBike. I snitt har hver elsyklist syklet 13 km hver dag.

Bedrifter som er interessert i å låne elsyklene kan ta kontakt med Finn Johnsen, tlf. 911 58 578, e-post: finn.johnsen@baerum.kommune.no

Her kan du lese Erfaringsrapport SmartBike Bærum 2019 (pdf).

Her kan du lese Erfaringsrapport SmartBike Bærum 2018 (pdf).