Hammerdammen bro er nå åpen etter å ha vært stengt for totalrehabilitering siden august.

Prosjektet er fullført

Nedenfor kan du lese bakgrunnen for og informasjon om prosjektet

Broen er en mye brukt forbindelse for myke trafikanter mellom Bærum og Oslo kommune over Lysakerelva. Broen eies av Bærum kommune.

Hammerdammen bro er åpen etter totalrehabilitering
Hammerdammen bro over Lysakerelva

 Hva bygger Bærum kommune ved Lysakerelva?

Vi bygger en ny bro for gående og syklende mellom Bærum og Oslo kommuner. Broen ligger på Fossum. Den gamle broen blir stengt i anleggsperioden. Dette gjør vi for å ivareta sikkerheten mens arbeidet pågår.

Hvor ligger broen?

Broen krysser Lysakerelva ved Fossumveien i vest (Bærum) og Ankerveien i øst (Oslo).

Hvorfor blir det bygget en ny bro?

Den gamle broen trenger å bli skiftet ut. Prosjektet gjennomføres for å sikre denne viktige ferdselsåren for gående og syklende.

Når gjennomføres prosjektet?

Anleggsperioden blir fra medio august til medio november 2022. Området er skiltet.

Hvor skal jeg krysse elva når broen er stengt?

Alternativ rute for å krysse elva er ved Griniveien, om lag 1,5 km nedstrøms (det vil si retning Lysaker). Blir det bygget en midlertidig bro i anleggsperioden? Det blir ikke bygget en midlertidig bro i anleggsperioden. Årsaken til dette er at det må tas hensyn til naturverdier og kulturminner i området.

Vi forstår at prosjektet kan påvirke din ferdsel langs elva.

Hvem kan jeg kontakte om jeg har spørsmål?

Du kan ta kontakt med byggeleder Bjørn Omar Fjeld,
bjorn.o.fjeld@baerum.kommune.no eller på mobil 98213659.