Kart Turstien Skytterdalen

Turveien langs Solbergbekken oppgraderes med lys.

Turveien langs Solbergbekken er en populær turvei. Kommunen har fått flere henvendelser om behov for belysning, og har startet et prosjekt for å få etablert belysning langs turveien. 

Om prosjektet

Lysmaster plasseres for å oppnå best mulig effekt, med 30-35 meters avstand. Prosjektet omfatter 53 lysmaster fra Skytterdalen til Heggesnaret. Masteplassering og valg av belysningsutstyr tilpasset det aktuelle området. Den enkelte mast vil bli 5 meter høy.

Lysarmaturer skal utstyres med intelligent lysstyringssystem med mulighet for dimming av lysnivå etter behov samt med automatisk rapportering om feilsituasjoner. Lysforurensning blir minimalisert ved bruk av lysstyringssystem.

Informasjonsbrev

Sikkerhet

Turveien vil være helt eller delvis stengt i anleggsperioden på grunn av sikkerhet. Det kan være farlig for barn og voksne å ferdes i området mens det pågår arbeid.

Dessverre opplever kommunen at anleggsgjerdene ikke respekteres, og at sperringer og kjettinger fjernes. Det medfører at turveien virker åpen, og at den blir brukt i perioder der området ikke anses som sikkert. 

Kommunen oppfordrer alle som benytter turveien velge andre gangveier, for eksempel langs Leif Larsens vei, Brynsveien/Skytterstien, Solbergveien eller over Lillehagveien.

Fremdriftsplan

 • Strekning 1 (Skytterdalen – Lillehagveien 77C) er stengt i uke 6-11
 • Strekning 2 (Lillehagveien 77C - Krabberudlia 4) er stengt i uke 6-13
 • Strekning 3 (Solbergbekken – Krabberudlia 4) er stengt fram til uke 10
 • Strekning 4 (Løkeberg skole- Solbergbekken) er stengt fram til uke 10
 • Etter påske:

  • Reasfaltering, reetablering av grønt arealer

  • Deler av turveien blir stengt i noen dager i arbeidstiden

Mastemontasje utføres med anlegget åpent og avgrenset i arbeidsområdet. Det blir også behov for stenging av turveien i noen dager i april og mai i forbindelse med reetablering og tilsåing, samt asfaltering ved Solbergbekken.

Fremdriftsplan er foreløpig og det tas forbehold om endringer.

Kart over delstrekninger på turveien

Hva skjer? 

Fremdriftsplan per 28. april 

Uke 17-19 

 • Reasfaltering, reetablering av grønt arealer
 • Deler av turveien blir stengt i noen dager i arbeidstiden
 • Skifte ut lysarmaturer i Solbergbekken, Krabberudlia og Krabberudbakken (som i dag lyser på dagen)

Overtakelse er planlagt i uke 20.