Vannmålere i Bærum kommune må leses av innen 20. desember. Se informasjon på mottatte målerkort.

Avlesningen er avsluttet