Reidar Kveine (Fagansvarlig overvann) og Elin Horn (Overvannskoordinator)

I dag er endelig vår nye overvannskoordinator på plass i organisasjonen.

Vi får med det ytterligere kapasitet til å følge opp funnene vi har gjort gjennom prosjektet #Innovann.

Elin har bakgrunn som landskapsarkitekt, og erfaring fra blant annet regulering og parkavdelingen internt hos Bærum kommune.

Vi gleder oss til å kunne jobbe på tvers av alle tjenesteområdene i kommunen, og bidra til at vi sikrer overvannshåndtering og klimatilpasning i alle prosjekter som medfører terrengendringer.

Vi ønsker Elin Horn velkommen på laget hos oss