Disse datasettene kan kun brukes til spesifisert arbeid for Bærum kommune. Ingen annen bruk er tillatt.

Vannføringsmåler:

Viser plassering av vannføringsmåleren i testområdet. 

Målt vannføring

Vannføring i målepunkt for 16.11.2018-16.11.2020.

Målt høyde

Vannhøyde i målepunkt for 16.11.2018-16.11.2020.

Målt hastighet

Hastighet i målepunkt for 16.11.2018-16.11.2020.

Nedbør

Målt nedbør for 16.11.2018-16.11.2020, vippepunkter/hendelser (0,1 mm).

Nedbørsmåler

Viser plassering av nedbørsmåleren tilknyttet testområdet.

Kum

Datasett med informasjon om kummer i testområdet.

Ledning

Datasett med informasjon om ledninger i testområdet.

Overløp

Datasett med informasjon om overløp i testområdet.

FKB - Felles kartdatabase for testområdet