Opplever du "gult" vann i springen? Det har en naturlig årsak

I 2023 tok vi i bruk den nye sjøledningen fra Sandvika til Storøya, som overfører vann fra Holsfjorden via Kattås vannverk til Fornebu og Snarøya. Sjøledningen sikrer oss en mer robust vannforsyning til Fornebu/Snarøya , da vi nå kan få vann inn i området fra to uavhengige vannveier og vannkilder. Inntil nå har abonnenter på Fornebu og Snarøya fått vann via Stabekkledningen fra Aurevann vannverk.

Ulik vannkvalitet fra våre to vannverk

Vannet fra de to vannverkene har litt ulik vannkvalitet. Det mest synlige er fargen. Holsfjordvann er mer gult enn Aurevann, fordi det har et høyere fargetall. Det ses tydelig når man fyller vann i et hvitt badekar. Fargen kommer av humusinnholdet i vannet. Dette er ikke helsefarlig. Begge vannkvalitetene er godkjent av mattilsynet.
Fargetallet for Holsfjordvann er 16-18, mens det for Aurevann er 4-5.

Vannprøver

Det skal ikke være nødvendig å ta ytterligere vannprøver fra egen bolig, da vannet testes jevnlig. Vi vil straks sende ut sms, hvis vi har mistanke om avvik i vannforsyningen. 

Det er forståelig, at noen stusser over "misfargen". Humus fjernes i vannbehandlingen på Aurevann, men ikke på Kattås. Det bygges nå nytt fullskala vannbehandlingsanlegg på Kattås med fargefjerningsanlegg. Det skal stå ferdig i 2026.

(Se mer info på vannverkets nettside: www.abvann.no/nytt-vannbehandlingsanlegg).

Fleksibel vannforsyning

Vi veksler mellom å forsyne med vann fra Sandvika (med Holsfjordvann) og fra Stabekk (med Aurevann). Det er de store veiprosjektene på E18 , Fornebubanen, vedlikehold og oppgradering av store og viktige overføringsledninger samt vedlikehold på vannverkene, som gjør at vi må legge om vannforsyningen i perioder.


Det vi si at i noen uker/måneder kommer vannet på Fornebu/Snarøya fra Holsfjorden og andre uker/måneder fra Aurevann.

Det produseres og forbrukes vanligvis ca. 7-8 millioner m3 vann fra Aurevann og 5-6 millioner m3 fra Holsfjorden i året. Normalt får 2/3 av kommunens innbyggere vann fra Aurevann, men for tiden har vannverket lavere kapasitet og forsyner ca. 1/3. D.v.s at Fornebu og Snarøya må regne med å få Holsfjordvann en stund fremover.

Utforming av internt fordelingsnett kan påvirke vannkvaliteten

Det kan forekomme forringet vannkvalitet i store boligkomplekser med lange private vannledninger. Vann som varmes opp i bygningen, kan føre til økt vekst av biofilm i rørsystemet og vannet kan ta lukt og smak fra vannrørene på veien fra inntaket til kranen. Dette er heller ikke helsefarlig, men kan gi en ubehagelig smak- og luktopplevelse.

Mer informasjon om drikkevannet finnes på her på kommunens nettside