Jenter med gummistøvler i vann

Dialogkonferansen

Dato
Tirsdag 18. juni 2019
Tid
11:30-15:00
Sted
Kunnskapssenteret i Sandvika, Otto Sverdrups Plass 4, 1337 Sandvika.

Bærum kommunes behov

Bærum ønsker en helthetlige tilnærming til avløps- og overvannshåndtering. Vi ønsker en verktøykasse med tiltak, som til sammen kan dekke kommunens behov på best mulig måte. Kom med innspill innen 30. august. 

Denne verktøykassen består sannsynligvis av kjente verktøy og morgendagens verktøy og løsninger. Innovasjonsbehovet for hver av disse mulige løsningene i «verktøykassen» vil være forskjellig, med behov for ulik oppfølging/tilpassing. Prosessen med å utvikle denne verktøykassen starter med dette initiativet, og vi ønsker derfor en bredde av leverandører.

Vi ønsker engasjement fra leverandører som har ferdige produkter til anvendelse på terreng, og de som har til løsninger under bakken, vi ønsker også de som har ideer om mulige løsninger som ikke er utviklet ennå. Vi ønsker rådgiverbransjen og utviklere velkommen til å tenke nytt rundt analyseverktøy og modellering for håndtering av vannet under ulike forhold, og innspill til hva som skal til for at kommunalt planverktøy fremmer tverrsektorielle tiltak og løsninger. For å nevne noe.

Fra dialogkonferansen 18. juni 

Det deltok rundt 100 personer fra forskjellige leverandører. I etterkant av konferansen fikk alle leverandørene mulighet til å beskrive alternative løsninger på de presenterte utfordringsområdene. Løsningene skulle beskrives i et skiv på maksimum 3 sider og leveres til kommunen innen 30. august 2019. Det kom inn 28 innspill. Alle leverandørene fikk deretter muligheten til å presentere sitt innspill i 1:1 møter.

Case: Ramstadfeltet

Ramstadsletta er valgt av kommunen som fokusområdet. Innspillene fra leverandørene kunne være løsninger på terreng, under bakken eller planløsning på dette feltet.

Ramstadfeltet består av en blanding av enebolig- og blokkbebyggelse. Typisk for området er at det gjennom de siste tiårene har pågått en stor grad av fortetting. Gjennom området går det blant annet en større felles avløpsledning. Fortetting og gjennbygging over tid i området skaper utfordringer med å separere ledningen. Dette vanskeliggjør tradisjonell grøftegraving.

Feltet har i tillegg en del utfordringer med tanke på overvannshåndtering. Den har krevede infrastruktur, med E18, jernbane, høyspenttraseer og store telekommunikasjonskulverter. Det er i tillegg smale lokale veier, kollektivtransport, kommunale vann- og avløpsledninger etablert på privat grunn, skoler, barnehager og andre infrastruktur.

1:1 møter

Etter dialogkonferanse kom det inn nærmere 30 innspill fra leverandører på løsninger innen tema fremtidsrettet overvannshåndtering. Innspillene skulle være sentrert rundt caseområdet på Ramstad.

Alle leverandørene ble deretter kalt inn til 1:1 møter med en tverrfaglig gruppe i kommunen. Der fikk leverandører 45 minutter til å presentere sitt forslag og svare på tilhørende spørsmål. Møtene ble avholdt i Sandvika. Møtene har hjulpet kommunen nærmere et fokusområdet for innovasjonspartnerskapet.