Drikkevannskilder

Drikkevannet i Bærum leveres fra tre ulike kilder. De fleste får vannet sitt fra Aurevann eller Holsfjorden vannbehandlingsanlegg. 130 innbyggere får fra Sollihøgda vannverk.

Les mer om drikkevannskilder

Drikkevannskvalitet

Drikkevannet renses og desinfiseres ved vannverkene innen det slippes inn i vannforsyningsnettet. Det tas ukentlige prøver fra faste prøvetakingsteder rundt om i hele kommunen for å sjekke at kvaliteten er like god ute i ledningsnettet. Det analyseres rutinemessig både på bakterier, kjemikalier og metaller.

Les mer om vannkvalitet

Hardhetsgrad på vannet

Vann fra Asker og Bærum vannverk har et kalsiuminnhold på mellom 1 og 3 dH (tyske hardhetsgrader) og betegnes som bløtt vann. Vann fra Sollihøgda har naturlig et kalsiuminnhold på 45 mg/l noe som tilsvarer en hardhet på ca 6 dH og betegnes som middels hardt vann.

Hardhetsgrad dH° mg Ca/l
Meget bløtt vann  0-2,1

0-15

Bløtt vann  2,1-4,9 15-35
Middels hardt vann 4,9-9,8 35-70
Hardt vann 9,8-21 70-150
Meget hardt vann > 21  > 150

Rengjøring av vannledningsnettet

For å sikre best mulig drikkevannskvalitet, må vi av og til rengjøre ledningsnettet. Ved rengjøring åpner vi ventiler i vannkummer i perioder inntil cirka 30 minutter, slik at det spyles ut store mengder vann på kort tid. Vannet i vannledningene får da så stor hastighet at det tar med seg avleiringer på innsiden av rørveggen. Vi spyler til vannet er klart.

Mens spylingen pågår kan vanntrykket bli dårligere, og noen abonnenter kan bli helt uten vann. Vi anbefaler å begrense vannforbruket til et minimum, og ikke bruke vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og lignende. 

Hva gjør du under og etter spylingen?

Dersom du bruker vann samtidig som vi spyler, kan du få grumsete vann inn i huset. Misfarget vann kan også forekomme etter at arbeidene er avsluttet.

Vi anbefaler at du alltid tapper kaldtvann etterpå, helst fra første tappested etter hovedstoppekran eller laveste kran i huset, og lar vannet renne til det blir klart.

Varsling

Bor du i det aktuelle områdene som skal rengjøres, vil du som hovedregel bli varslet i forkant gjennom kommunens telefonvarslingssystem.