Barnevern

Besøksadresse: 

Tlf: 67 50 68 00

Brynsveien 88A
1346 Gjettum 

Her er vi

Postadresse: 

Bærum kommune 
Barneverntjenesten 
Postboks 700 
1304 Sandvika