Visma Flyt Skole (VFS) er kommunens administrasjonsløsning for grunnskolen fra 1. august 2024. Foresatte benytter løsningen til å kommunisere med lærere og sfo. Her kan man blant annet registrere fravær og motta informasjon fra skole/sfo.

Foresatte kan ta i bruk løsningen ved å logge inn på Foresattportalen eller laste ned appen.

Merk: Deler av funksjonaliteten er kun tilgjengelig på foresattportalen.

Her ser du noe av funksjonene du som foresatt finner i løsningen:

  • Registrere/se fravær
  • Sende inn søknader (blant annet påmelding til SFO)
  • Sende meldinger til skolen
  • Sende / sette merknader til SFO (skolefritidsordningen)
  • Se karakterer / vurderinger
  • Se anmerkninger
  • Se timeplan
  • Fylle ut samtykkeskjema
  • Fylle ut digitale spørreskjema fra skole/sfo (skolefritidsordningen)

For mer informasjon om løsningen, menyoppsettet, aktivering av varsler med mer, gå inn på denne lenken:

VFS foresattportal - for foresatte - Google Dokumenter

For mer informasjon om app kan du følge denne lenken:

VFS Min Skole app - informasjon til foresatt - Google Dokumenter

Det er laget en informasjonsvideo til foresatte som gir en generell gjennomgang av funksjonalitet i VFS Min Skole app og VFS foresattportal.

Merk:

Tilgjengelig funksjonalitet settes sentralt i kommunen og kan variere fra kommune til kommune. Bærum kommune vurderer tilgjengelig gjøring av funksjonalitet fortløpende. Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål.

Videoen finner du på Visma sine sider her

Kontaktinformasjon

Din kontaktinformasjon som foresatt, hentes fra kontakt og reservasjonsregisteret. Følg denne lenken for å gjøre endringer på din kontaktinformasjon. Kontakt- og reservasjonsregisteret | Hjelpesider for fellesløsninger (difi.no)

Meldingstjenesten

Du kan sende melding til lærer, SFO (skolefritidsordningen) eller administrasjon på din skole. Det skal ikke skrives sensitiv informasjon i meldingene. I de tilfeller tar du kontakt med skolen personlig eller på telefon. Sjekk også om din skole har egne rutiner for hvordan de ønsker at du gjør dette.

Personvern, IT-sikkerhet og lagring av informasjon.

Visma personvernerklæring: Visma | Privacy Statement | Norway
Bærum kommune personvern: Personvern og informasjonssikkerhet

Personvern og IT-sikkerhet i skoleadministrativt system (pdf)