Edlevo er kommunens administrasjonsløsning for grunnskolen. Som foresatt benytter du løsningen til å sende beskjeder og meldinger om blant annet fravær, i tillegg til å motta informasjon fra skolen og SFO.

Dette bruker du Edlevo til:

Melde fravær

  • I kommentarfeltet angis kun «syk», «tannlege/legetime». Det skal ikke legges inn detaljer om sykdom eller annen personsensitiv informasjon i dette feltet.

Kontaktinformasjon

  • Her skal du oppdatere din epostadresse og telefonnummer hvis det endres. Det er svært viktig at skolen til enhver tid har korrekt kontaktinformasjon til foresatte eller andre omsorgspersoner.

Meldingstjenesten

  • Du kan sende melding til lærer, SFO eller administrasjonen på din skolen. Det skal ikke skrives inn sensitiv informasjon i meldingene. I de tilfeller tar du kontakt med skolen personlig eller på telefon. Sjekk også om din skole har egne rutiner for hvordan de ønsker at du gjør dette.

Tidsskjema

  • Her legger du inn hvilke tider barnet ditt skal være på SFO.

Foresatte kan benytte Edlevo, kommunens administrasjonsløsning, til å melde om fravær, ha dialog med skole og SFO via beskjeder og meldinger. Her kan du også motta generell informasjon fra skolen.

Elevene har sin egen side hvor de finner oversikt over fravær, karakterer og timeplan. Denne siden er under utvikling, og i løpet av skoleåret 2019/2020 vil også anmerkninger og vurderinger gitt av læreren bli tilgjengelig her.

Lærerne benytter løsningen til å registrere og følge opp elevens fravær, karakterer, merknader og vurderinger. Lærerne kan også sende meldinger til en eller flere foresatte.

SFO benytter løsningen for administrasjon av SFO-plasser og inn- og utkrysning av barna.

Skolens administrasjonssystem inneholder basisinformasjon om alle elever på skolen, med fag- og klassetilknytninger og kontaktinformasjon til foresatte. Det dekker også timeplanlegging, oppmelding av elever til nasjonale prøver og eksamen, og innrapportering til sentrale myndigheter.

Personvern, IT-Sikkerhet og lagring av informasjon

Du finner detaljert oversikt over hva som lagres og behandles i løsningen i dokumentet «Personvern og IT-sikkerhet» i listen til på høyre side.

Hvordan kommer foresatte i gang?

Foresatte må laste ned  en app til Edlevo. Appen kan lastes ned til IOS eller Android via appstores. 

Foresatte kan også benytte nettsiden via linken her.

Pålogging skjer via ID Porten.

Trenger du litt hjelp til å komme i gang?

Helt nederst finner du flere instruksjonsvideoer og veiledninger til bruk av Edlevo APP eller nettside. Den enkelte skole kan i tillegg ha egne veiledere til bruk på sine skole, disse vil du finne på skolens nettside.

Videoer på norsk

Tutorial videos