Terminlister og informasjon for 3. trinn

Svømmekjøring Nettbuss: 916 58 600

Skoleåret er delt inn i fire perioder. Hver klasse får et tilbud i 9 uker med 2 opplæringstimer fordelt på to faste dager i uken. Hundsund en gang i uken i 12 uker. Elevene hentes og bringes med buss etter oppsatte tider. Opplæringen i bassenget er med to svømmelærere i tillegg til klasselærer og eventuelt assistenter som følger klassen.

Elevene tar med seg til svømmeundervisningen: 

  • Håndkle, såpe, badedrakt/bukse. Lys badehette slik at navnet blir tydelig.
  • Merk badehetten med fornavn, skrevet med store bokstaver som er lett synlige for svømmeinstruktørene. Bruk vannfast tusj. 
  • Elevene skal ta såpevask og dusje nakne før svømmetimen starter.
  • Elevene skal dusje etter endt time i bassenget, og ha tørket seg grundig før de går til garderoben.
  • Pass på at elevene ikke legger igjen noe av utstyret sitt i garderoben, verdisaker bør legges igjen hjemme, eventuelt på skolen.