Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Når trenger du å søke om skjenkebevilling for arrangementer?

Det skilles mellom ambulerende bevillinger (lukkede arrangementer) og bevillinger ved enkelt anledning (som hovedregel åpne arrangementer).

Hovedregel er at du alltid må søke om bevilling dersom du skal selge alkohol.

Du må søke om ambulerende skjenkebevilling hvis:

 • du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller mindre interne arrangementer i firmaer
 • dette gjelder uavhengig av om du bestiller mat og drikke fra cateringselskap til selskap i leide lokaler uavhengig av tilknytning mellom utleier og cateringselskap

Hva koster det?

 • Gebyrsatsen for ambulerende bevilling, som for eksempel bryllup, jubileer og firmafester, er for tiden 400 kroner per arrangement.
 • Du får ikke tilbakebetalt gebyret selv om søknaden ikke innvilges.

Hvilke krav må du oppfylle?

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.

Slik søker du om ambulerende skjenkebevilling

 •  Skjema for søknad om ambulerende bevilling

Du må søke om skjenkebevilling for enkeltanledning hvis:

Du skal ha ett arrangement som ikke er lukket, og der:

 • du leier lokaler og tar betalt for alkohol
 • du bestiller mat og drikke fra cateringselskap til selskap i leide lokaler uavhengig av tilknytning mellom utleier og cateringselskap.
 • lokalet kun har serveringsbevilling og du skal servere alkohol
 • du skal servere alkohol på et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område
 • det skal serveres alkohol på seniorsenter, under kulturarrangementer eller kunstutstillinger

Hvilke krav må du oppfylle?

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.
 • For å få bevilling for arrangementer i butikker eller showroom, må arrangementet holdes etter ordinær stengetid.

Hva koster det?

 • • Skjenkebevilling for enkelt anledning på arrangementer i regi av seniorsentrene, frivillige organisasjoner og små lokale kulturarrangementer (under 600 personer) følger gebyrsatsen til ambulerende bevilling. Større kulturarrangementer (over 600 personer) betaler ordinært gebyr.
 • Øvrige arrangementer opp til 50 personer betaler 25 % av ordinært bevillingsgebyr.
 • Øvrige arrangementer 51-599 personer betaler 50 % av ordinært bevillingsgebyr.
 • Øvrige arrangementer fra 600 personer betaler 100 % av ordinært bevillingsgebyr.
 • Ordinært gebyr er i 2024 kr. 5.500 per arrangement, prisen indeksreguleres årlig.
 • Du får ikke tilbakebetalt gebyret selv om søknaden ikke innvilges.

Innsendelse av omsetningsoppgave

Senest 14 dager etter arrangementet må du sende en omsetningsoppgave til Bærum kommune der du oppgir hvor mye alkohol som er solgt:

 1. Gå inn på kommunens skjemaportal
 2. Velg omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk
 3. Fyll ut skjemaet
  Slik søker du om bevilling for enkelt anledning
  Skjema for søknad om bevilling for enkelt anledning

Hvor lang tid tar det å få svar?

 • For lukkede arrangementer (ambulerende bevilling) som bryllup, jubileer og interne arrangementer i firmaer, er behandlingstiden vanligvis to uker.
 • For åpne arrangementer er behandlingstiden vanligvis fire uker. Ved større arrangementer er behandlingstiden normalt åtte uker.
 • Vi sender søknaden til politiet for uttalelse. Derfor er det viktig at søknaden inneholder gode opplysninger om stedet og hva slags arrangement dette er.

 

 

Bevilling Folkehelsekontoret

Spørsmål om skjenke- og serveringsbevilling kan rettes til oss.

Telefon 67 50 40 50

Post fra steder med bevilling/søknadsbehandling kan sendes til post@baerum.kommune.no (husk å merke hvilket sted det gjelder eller vis til referansenummer)

Postadresse

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA