Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling, må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi til Bærum kommune i omsetningsoppgaven.

Bevillingsgebyret utgjør per år minimum 1760 kroner for dagligvarehandel og minimum 5500 kroner for skjenkesteder.

Satsene for bevillingsgebyret finner du i alkoholforskriften.

Frist for levering av omsetningsoppgaven

 • Butikker som har salgsbevilling, må levere omsetningsoppgaven innen 1. mars.
 • Skjenkesteder skal levere omsetningsoppgave innen 1.mars. Send inn omsetningsoppgave

Send inn omsetningsoppgaven for ordinær salgs- eller skjenkebevilling (Logg inn).

Bevillingshavere som har flere bevillinger, må sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested.

Slik leverer du omsetningsoppgaven:

 • Finn skjema på skjemaportalen til Bærum kommune og logg deg inn via ID-porten
 • Velg send inn omsetningsoppgaven
  Oppgaven fylles ut av styreleder eller av daglig leder i selskapet.

Ny virksomhet

 • Hvis salgs- eller skjenkestedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning.
 • Det er ikke nødvendig med revisorbekreftelse.

Opphør eller salg av virksomheten

 • Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp.
 • Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare.
 • Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevillingen, foretar Bærum kommune en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret.

Drift på tidligere eiers bevilling

 • Hvis du har overtatt et sted med salgs- eller skjenkebevilling, må du sende oss omsetningsoppgaven innen 14 dager etter at du har sendt søknad om ny bevilling.

Revisors bekreftelse

Revisor må bekrefte hvor mange liter med alkoholholdig drikk som ble omsatt foregående år. Slik leverer du revisors bekreftelse:

 • Pdf av revisors bekreftelse på antall liter med alkoholholdig drikk som ble omsatt foregående år, i henhold til attestasjonsoppdrag ISAE 3000.

Det er bevillingshavers ansvar at revisor bekrefter omsetningstallene. Uten denne bekreftelsen regnes omsetningsoppgaven som ikke levert.

Hvorfor må du ha bekreftelse fra revisor?

For at størrelsen på bevillingsgebyret skal bli riktig, har Bærum kommune besluttet at alle omsetningsoppgaver skal bekreftes av revisor (byrådets vedtak av 07.02.2002, sak 1056). Dette gjelder også for selskaper som ikke er revisorpliktige.

Kravet til revisorbekreftet omsetningsoppgave gjelder ikke for institusjoner eller organisasjoner som etter skatteloven er fritatt for skatteplikt. Unntaket må dokumenteres.

Les mer om fritak for skatteplikt.

Standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000

Revisoren skal benytte standard for attestasjonsoppdrag "ISAE 3000 - attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk økonomisk informasjon". Dette oppdraget skal resultere i en uttalelse med revisorens bekreftelse på virksomhetens omsetning av alkoholholdig drikk oppgitt i liter. Forutsetningen for revisorens bekreftelse er at vilkårene i ISAE 3000 er oppfylt.

Innsendelse av omsetningsoppgave for enkelt arrangement med over 600 deltakere

Senest 14 dager etter arrangementet må du sende en omsetningsoppgave til Bærum kommune der du oppgir hvor mye alkohol som er solgt.

 • Finn skjema på skjemaportalen til Bærum kommune og logg deg inn via ID-porten
 • Velg send inn omsetningsoppgaven

Bevilling Folkehelsekontoret

Spørsmål om skjenke- og serveringsbevilling kan rettes til oss.

Telefon 67 50 40 50

Post fra steder med bevilling/søknadsbehandling kan sendes til post@baerum.kommune.no (husk å merke hvilket sted det gjelder eller vis til referansenummer)

Postadresse

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA