Etablererprøven

Hva er etablererprøven?

Den skal sikre at ansvarlige for et serveringssted har nødvendig kunnskap om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften.

Hvem kan/skal ta etablererprøven?

Alle som ønsker det, kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år.

Hvor tar du prøven?

På Folkehelsekontoret, Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10, 1337 Sandvika.

Gjennomføring?

 • Møt opp 15 minutter før prøven starter for å få utdelt brukernavn og passord.
 • Ta med gyldig legitimasjon (pass, førerkort, eller nasjonalt identitetskort).
 • Det koster 400 kroner. Du betaler på kontoret før prøven avlegges.
 • Du får ikke tilbake pengene hvis du ikke møter opp til prøven.
 • Du blir fakturert dersom du ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring.
 • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.
 • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Lovsamling vil være tilgjengelig ved prøven.
 • Pensum? Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" er pensum, og kan kjøpes hos VINN (vinn.no)
 • Prøvebevis Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Kunnskapsprøven

Det er tre ulike kunnskapsprøver. En for salgsbevilling i butikk, en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub og en for skjenkekontrollører.

Hva er kunnskapsprøven?

Skal sikre at styrer og stedfortreder har tilstrekkelig kunnskap om alkoholloven..

Hvem kan/skal ta kunnskapsprøven?

Alle som ønsker det, kan ta kunnskapsprøvene. Den som skal være styrer eller stedfortreder på et sted med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått kunnskapsprøven, og ha fylt 20 år.

Hvor tar du prøven?

På Folkehelsekontoret, Bærum kommune. Rådmann Halmsrasts vei 2, 1337 Sandvika.

Gjennomføring

 • Møt opp 15 minutter før prøven starter for å få utdelt brukernavn og passord.
 • Ta med gyldig legitimasjon (pass, førerkort, eller nasjonalt identitetskort).
 • Det koster 400 kroner. Du betaler på kontoret før prøven avlegges.
 • Du blir fakturert dersom du ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring.
 • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Prøven avlegges på norsk.
 • Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.
 • Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, og 14.
 • Pensum for skjenkekontrollører: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.
 • Prøvebevis Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkoholloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" kan du kjøpe på vinn.no.

Bevilling Folkehelsekontoret

Spørsmål om skjenke- og serveringsbevilling kan rettes til oss.

Telefon 67 50 40 50

Post fra steder med bevilling/søknadsbehandling kan sendes til post@baerum.kommune.no (husk å merke hvilket sted det gjelder eller vis til referansenummer)

Postadresse

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA