Søk om å slette seksjonering på en eiendom

Hva får du ?

Når du sletter seksjonering på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen. Hvis det kun er noen seksjoner som skal slettes, gjøres dette ved en reseksjonering

Forutsetninger for sletting av seksjonering.

Søknaden må være signert av alle eiere (hjemmelhavere)

Når det finnes boliger i sameiet, og flere enn én person er hjemmelshaver i sameiet, må du legge ved en erklæring om at den enkelte hjemmelshaver ikke har eksklusiv bruksrett til en enkelt bolig. Det må komme fram hva som er årsaken til at seksjoneringen skal slettes.

eierseksjonsloven

Rundskriv for tinglysingen, 12.4, problemstilling 4.

Hvis det er tinglyst pant eller urådighet i eiendommen, må du legge ved skriftlig samtykke fra panthavere eller urådighetshavere.

 Både erklæring og samtykke må være på papir, i original form.

Hva koster det?

gebyrregulativ

Slik søker du.

Fyll ut skjema «søknad om sletting av seksjonering»

Alle seksjonseiere må skrive under på skjema

Eventuelle fullmakter må sendes inn. Disse må være bekreftet rett kopi, og kan ikke være eldre enn 6 måneder.

Send skjemaet

Lever skjemaet til oss per post eller ved oppmøte. Det kan ikke leveres digitalt, da vi må ha originale signaturer.

Søknaden om sletting sendes til:


Bærum kommune, Geodata
Postboks 700 
1304 SANDVIKA.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.