Planregisteret gir deg en samlet oversikt over hvilke arealplaner som gjelder for din eiendom. Du kan også se arealplaner som er under arbeid, i nærheten av, eller som overlapper din eiendom. Er du ute etter en spesifikk arealplan kan du søke etter denne i planregisteret.

Lenke til planregisteret

Her finner du en brukerveiledning for Planregisteret (pdf)