Det fysiske kundesenteret til Plan- og bygningstjenesten er stengt. Byggesaksinformasjonen er sommerbemannet fra og med uke 27, til og med uke 32 (29.06 – tom. 07.08). Byggesaksinformasjonen er i denne perioden tilgjengelig på telefon tirsdager og torsdager fra klokken 12.00 – 14.00.

Her vil du finne plan-, bygge- og delesaker vist i kartet. Klagesaker er egen sak, derfor kan det finnes flere saker som omhandler en søknad eller et planforslag. Et eget kartlag viser detaljert informasjon om eiendommer. I tillegg kan du se godkjente og avslåtte tiltak.

Plan- og byggesaksdialog finner du her

Informasjon om plan- og byggesaksdialogen

Har du gjort et valg i kartmenyen, men det vises ikke i kartet? Zoom inn i kartet, så kommer sakene opp. Ikke komplett sak? Det kan være at saken ble påbegynt i en annen database som pr. i dag ikke er klar for å presenteres i kartet.

Planer

Her kan både kommune- og reguleringsplaner sees i kartet. Eldre, juridiske dokumenter, evt. saksbehandling fra 2015 og framover vil komme i midten av planomrisset.
Du kan snart sende inn uttalelse til planforslag når slike er på høring  løsningen. En «gul konvolutt» ved saksdokumentene vil bli synlig i høringsfasen.

Bygge- og delesaker

Vi har lagt ut saker fra 2015 og framover som enten er under behandling eller avsluttet. Tilsynssaker er registrert som byggesaker. Saker vil enten være markert midt i bygget eller på eiendommen. 

Eiendomskart

Her får du opp eiendomsriss med mer informasjon om selve eiendommen. Informasjonen er hentet fra matrikkelen.

Godkjente og avslåtte tiltak

Dette er byggesøknader som er tegnet inn i kartet etter 1.gangs vedtak.  Informasjonen er hentet fra tiltaksbasen.

Finner du ikke det du leter etter?

Bærum kommune har et komplett, digitalt arkiv fra 2004. Søk i postlisten for plan/byggesak.

Saker fra før 2004 er ikke tilgjengelig på internett, men kan søkes opp i pc-er som er tilgjengelig hos Kundesenteret til Plan- og bygningstjenesten i Eyvind Lyches vei 10 i Sandvika.   Vi jobber med å få presentert mer av arkivmaterialet vårt i kartløsningen.