Det fysiske kundesenteret til Plan- og bygningstjenesten er åpent for å hente ut tegninger fra historisk byggesaksarkiv mellom kl. 08.00-15.00. Byggesaksvakten og er tilgjengelig på telefon mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 10.00–14.00, tirsdager kl. 12.00-14.00. Planvakten er tilgjengelig alle ukedager mellom 10.00-14.00, onsdager mellom 12.00- 14.00. Saksbehandlerne på Byggesak har telefontid tirsdager og torsdager kl. 12.00–14.00.

Her vil du finne plan-, bygge- og delesaker vist i kartet. Klagesaker er egen sak, derfor kan det finnes flere saker som omhandler en søknad eller et planforslag. Et eget kartlag viser detaljert informasjon om eiendommer. I tillegg kan du se godkjente og avslåtte tiltak.

Kart over plan- og byggesaker finner du her

Informasjon om kart over plan- og byggesaker

Har du gjort et valg i kartmenyen, men det vises ikke i kartet? Zoom inn i kartet, så kommer sakene opp. Ikke komplett sak? Det kan være at saken ble påbegynt i en annen database som pr. i dag ikke er klar for å presenteres i kartet.

Planer

Her kan både kommune- og reguleringsplaner sees i kartet. Eldre, juridiske dokumenter, evt. saksbehandling fra 2015 og framover vil komme i midten av planomrisset. Du kan snart sende inn uttalelse til planforslag når slike er på høring  løsningen. En «gul konvolutt» ved saksdokumentene vil bli synlig i høringsfasen.

Bygge- og delesaker

Vi har lagt ut saker fra 2015 og framover som enten er under behandling eller avsluttet. Tilsynssaker er registrert som byggesaker. Saker vil enten være markert midt i bygget eller på eiendommen. 

Eiendomskart

Her får du opp eiendomsriss med mer informasjon om selve eiendommen. Informasjonen er hentet fra matrikkelen.

Godkjente og avslåtte tiltak

Dette er byggesøknader som er tegnet inn i kartet etter 1.gangs vedtak.  Informasjonen er hentet fra tiltaksbasen.

Finner du ikke det du leter etter?

Bærum kommune har et komplett, digitalt arkiv fra 2004. Søk i postlisten for plan/byggesak.

Saker fra før 2004 er ikke tilgjengelig på internett.  De kan søkes opp i pc-er som er tilgjengelig hos Kundesenteret til Plan- og bygningstjenesten i Eyvind Lyches vei 10 i Sandvika.   Vi jobber med å få presentert mer av arkivmaterialet vårt i kartløsningen.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

På telefon alle dager kl. 08.00-15.30.

 

Ønsker du å hente ut dokumenter fra arkivet kan du besøke oss i Kundesenteret, Eyvind Lyches vei 10 i Sandvika.

 

Bemannet veiledning: mandag, onsdag og fredag kl. 08.00-15.00

Selvbetjening: tirsdag og torsdag kl. 08.00-15.30.

 

 

Byggesaksvakt

Tlf: 67 50 40 50

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-14.00, tirsdag kl. 12.00-14.00. 

Planvakt

Tlf: 67 50 40 50

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-14.00, onsdag kl. 12.00-14.00.