Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke. 

Gjerde og levegg - søknadsskjema

Før du søker, se her.

Dette trenger du ikke å søke

 • Gjerde med maks. høyde på 1,2 meter i nabogrensen eller mot vei, hvis ikke annet er bestemt i reguleringsplan.
 • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 meter plassert i nabogrense.
 • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde 10,0 m plassert inntil 1, 0 meter fra nabogrense.

Viktige forutsetninger

 • Gjerde skal ha en lettere, gjennomsiktig konstruksjon (f. eks. stakitt- eller flettverksgjerde).
 • Tiltaket må ikke plasseres i konflikt med eller vanskeliggjøre adkomsten til private eller offentlige ledninger.
 • Du kan ikke plassere gjerde mot vei i frisiktsonen ved veikryss eller hindre sikten ved avkjørsel.
 • I regulert område må du plassere gjerde utenfor regulert veiområde. (se kart)
 • I uregulert område må du plassere gjerde iht. avstanden gitt i Veinormaler - Bærum kommune.
 • Ev. port må stå minst 6 meter fra kjørebanekant og slå innover.

Dette kan du søke selv

Gjerde og levegg - søknadsskjema

 • Gjerde med høyde 1,2 - 1,5 meter krever dispensasjon for høydeoverskridelsen men er ellers unntatt søknadsplikt.
 • Gjerde over 1,5 meter krever dispensasjon og byggesøknad.
 • Gjerde som er høyere enn tillatt i reguleringsplanen krever dispensasjon.
 • Andre levegger enn nevnt i første avsnitt må du søke om.

Gjerder i nabogrensen følger  lov om grannegjerde.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider på telefonen:

Alle dager mellom kl 08.00 - 15.30

Byggesaksvakt

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider på telefonen:

Alle dager mellom 10.00 - 14.00, tirsdag 12.00 - 14.00

Planvakt - åpningstider

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider på telefonen:

Alle dager mellom 10.00 - 14.00, onsdag 12.00 - 14.00