Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunene sørger for fylkesveier og staten for riksveiene. Tjenesten skal sikre framkommelighet, trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforhold gjør det umulig å holde den åpen.

Melding om midlertidig stenging av vei

På grunn av drift/arbeid i vei vil Løkkeveien bli midlertidig stengt fra 18.06.2024 til 21.06.2024. 

På grun av fortsatt vedlikeholdsarbeid og behov for stenging av vei forlenges vedtaket fra 14.05.2024 til 13.06.2024.

I forbindelse med arbeid på eller ved vei i Erik Werenskiolds vei vil det være stengt fra 14.05.2024 til 06.06.2024.

I forbindelse med arbeid på eller ved vei i Idrettskroken vil veien være stengt fra 01.05.2024 til 30.09.2024.

I forbindelse med arbeid på eller ved vei vil veien være stengt fra 12.10.2023 til 01.09.2024.

I forbindelse med arbeid på eller ved vei vil veien være stengt fra 01.03. 2024 til 30. 06 2024. 

I forbindelse med arbeid på eller ved vei i Bekkestua Øst vil veien være stengt fra 02.05.2024 til 31.07.2024.

Forlengelse av skiltvedtak for Rolfsbuktveien på grunn av arbeid fra 01.01.2024 til 01.09.2024

I forbindelse med arbeid ved eller i veien fattes det midlertidig skiltvedtak. Skiltingen gjelder fra 14.11.2023 til 31.12.2024.

 

I forbindelse med arbeid på eller ved vei vil veien være stengt fra 20.11. 2023 til 31. 12 2025.

Oppdatering av vedtak for midlertidig skiltvedtak i Oksenøyveien, fra 16.01.2024 til 31.12.2026.

Endring 13. mars se følgende dokument 

Endring - se følgende dokument:  I forbindelse med arbeid på eller ved vei fattes det midlertidig skiltvedtak i Oksenøyveien fra 15.01.2024 til 31.12.2026.

I forbindelse med arbeid på eller ved vei fattes det midlertidig skiltvedtak i Oksenøyveien fra 15.01.2024 til 31.12.2026.

I forbindelse med arbeid på eller ved vei vil Riise Larsen vei være stengt fra 01.01.2024 til 31.12.2027

På grunn av veiarbeid vil det midlertidig skiltes for parkering forbudt i Gamle Drammensvei fra 13.06.2024 til 13.06.2024.

På grunn av arbeid med vann og avløpsledning vil Jenshaugveien bli midlertidig stengt fra 17.06.2024 til 20.06.2024.

Tiltak nær kommunal vei

Selv om du eier en eiendom, kan du ikke grave eller fylle igjen en grøft, plante trær eller asfaltere på kommunal veigrunn, selv om det er på din tomt. Du må søke hvis du ønsker å gjøre tiltak nær kommunal vei. Det er entreprenør som sender søknaden via Geomatikk kundeportal som ligger lenger ned på denne nettsiden.

Generelt er det lyktestolpene som viser hvor grensen for kommunal veigrunn går fra asfaltkanten. Ifølge gravereglementet i Bærum er veiarealet minimum 1,5 meter fra asfaltkanten. Denne linjen kalles reguleringslinjen. Bildet under viser hvor grensen for kommunal veigrunn går.

Les mer i Vei- og gatenormalen (veinormalen). (pdf)

Kart som viser minimumskrav til drift- og vedlikeholdsareal

 

Se hvor kommunen planlegger og utfører veiarbeid i vår gravekalender.

Se kart som beskriver veityper i Bærum kommune.

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 

Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:

67 50 40 50

E-post: 

post@baerum.kommune.no