Bærum kommunes tilskuddsordning for Helse- og velferdsformål skal støtte tiltak som bidrar til inkludering, gode levekår og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggere i Bærum kommune. I februar 2022 er det tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner som lyses ut.

Helse og sosial

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Helse og velferd 1.10.2023

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 

1. mars 2023