Bærum kommunes tilskuddsordning for Helse- og velferdsformål skal støtte tiltak som bidrar til inkludering, gode levekår og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggere i Bærum kommune.

Helse og sosial

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Helse og velferd 1. oktober 2021