Her har vi samlet nyttig informasjon skolene trenger for å bli med på årets TV-aksjon. 

Informasjon til skolene og Fau om TV-aksjonen 2021

Årets TV-aksjon går til Plans arbeid mot barneekteskap. Med årets TV-aksjon skal vi nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi og Niger.

Hvordan kan skolene delta?

Bærum har tradisjonelt fått hjelp av skoleelever til bøssebæring. På grunn av koronasituasjonen ble det i 2020 besluttet at tv-aksjonen ikke skulle ha bøssebærere som gikk rundt til hjemmene på aksjonsdagen. Skolene valgte alternative aktiviteter og innsamlingsaksjoner og bidro stort til at Bærum kommune samlet inn over 7 millioner og satte ny innsamlingsrekord med over 1 million kroner.

I år som i fjor ønsker aksjonskomiteen i Bærum å tilrettelegge for tilsvarende innsamlingsmetode for skolene ved årets tv-aksjon. Vi vil bistå med veiledninger og informasjon og gjøre dette tilgjengelig digitalt. 

Vi oppfordrer FAU og skolene til å støtte aksjonen ved å spre informasjon i sosiale medier, opprette spleiskonto eller lage lokale inntektsbringende arrangementer som skoleløp, konserter eller andre aktiviteter. Gå inn på blimed.no der det gis tips til profilering og aktiviteter.  

Mer om opplæringsmateriell og digital innsamling

Mer om digital innsamling

Ønsker du å bli digital bøssebærer?

Gå inn på www.blimed.no for å komme i gang! 

Du kan også:

  • Registrer deg på blimed.no
  • Gjør bøssa personlig
  • Del i nettverket ditt

Vi ønsker deg lykke til med innsamlingen på din digitale bøsse.

Tusen takk for at du er med! 

Viktige datoer

  • 15 september: Rekruttering av digitale bøssebærere åpner
  • 8 oktober: Digitale bøsser åpnes for innsamling
  • 24. oktober – Innsamlingsaksjonen 2021
  • 7 november: Digitale bøsser stenges