Her har vi samlet nyttig informasjon skolene trenger for å bli med på årets TV-aksjon. 

TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger uten grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. I år går TV-aksjonen av stabelen 23. Oktober.

TV-aksjonen 2022
Leger Uten Grenser 2022

Hvordan kan skolene delta?

Bærum har tradisjonelt fått hjelp av skoleelever til bøssebæring. Det er en stolt tradisjon som gir fantastiske innsamlingsresultater i kommunen vår. Etter to år med koronarestriksjoner skal vi nå benytte bøssebærere igjen.

Det er opprettet en aksjonskomité i Bærum som har ansvaret for planlegging og koordinering av TV-aksjonen i kommunen. Komiteen gir veiledning og informasjon til FAU-ene som har fått i oppgave å arrangere innsamlingen ved den enkelte barne- og ungdomsskole.

Vi oppfordrer FAU og skolene til å støtte aksjonen ved å spre informasjon i sosiale medier, opprette spleiskonto eller lage lokale inntektsbringende arrangementer som skoleløp, konserter eller andre aktiviteter. Gå inn på blimed.no der det gis tips til profilering og aktiviteter.  

Mer om informasjonsmøte og innsamling

Informasjonsmøte

Bærum kommunes aksjonskomité inviterer skolekomiteene til et informasjonsmøte 22. september kl. 18.00-20.00 i Bærum rådhus. 

Praktisk informasjon 

Alt om TV-aksjonen 2022 for skoler i Bærum 

Eksempel på invitasjon / ranselpost 2022 

Oppslag ved utdeling av bøsser 2022 

Registreringsskjema bøsser 2022 

Forklaring bøsselås

Presentasjon fra informasjonmøte for F.A.U. 22. september 2022 

Viktige datoer

  • 22. september - Informasjonsmøte for skolekomiteene
  • 10. oktober - Utlevering av materiell på rådhuset 
  • 23. oktober - Innsamlingsaksjonen 2022

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til årets innsamlingsaksjon, vil vi gjerne høre fra deg.