Viktige dokumenter

Viktige datoer

 • 7. september – kl. 18.00-19.30 – Informasjonsmøte, kommunestyresalen, Bærum rådhus
 • 16. oktober – kl. 16.00-21.00 – Utdeling av bøsser og materiell til selve aksjonsdagen, i vestibylen i rådhuset
 • 22. oktober – kl. 16.00-18.00 – Innsamlingsaksjonen

Nyttig materiale til innsamlingsaksjonen

Barneskoler

 • Blommenholm skole
 • Bryn og Hammerbakken skole avd. Bryn
 • Bærums Verk skole
 • Eikeli skole
 • Eiksmarka skole
 • Emma Hjort skole
 • Evje skole *)
 • Grav skole
 • Gullhaug skole
 • Haslum skole
 • Hosle skole
 • Høvik skole
 • Høvik Verk skole
 • Jar skole
 • Jong skole
 • Lesterud skole
 • Levre skole
 • Lommedalen skole
 • Lysaker skole
 • Løkeberg skole
 • Skui skole
 • Snarøya skole **)
 • Stabekk skole
 • Storøya skole **)
 • Tanum skole
 • Rykkinn skole (Berger og Gommerud skoler)

Ungdomsskoler

 • Bekkestua skole
 • Belset skole
 • Bjørnegård skole
 • Gjettum skole
 • Hauger skole
 • Hosletoppen skole
 • Hundsund ungdomsskole **)
 • Mølladammen skole
 • Ramstad skole
 • Ringstabekk skole
 • Vøyenenga skole
 • Østerås skole
 • Steinerskolen i Bærum

*) Evje skole deltar i innsamlingen på Gjettum skole
**) Hundsund, Storøya og Snarøya skoler samarbeider om innsamlingsområdene

Se oversikt over alle skolene i Bærum

Ta kontakt med Aksjonskomiteen i Bærum dersom det er spørsmål knyttet til innsamlingsområdene.

Det anbefales at det på bakgrunn av innsamlingsområdene lages ett overordnet kart, samt lokale kart for de ulike innsamlingsrutene, som bøssebærerne har med seg rundt (se eks. Jong skole over).