Årets TV-aksjon går til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn som er rammet av krig og konflikt.

Banner TV-aksjonen
Banner TV-aksjonen - Redd Barna

Inntektene fra årets innsamling går til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn som er rammet av krig og konflikt. Hvert sjette barn i verden vokser opp i krig og konflikt, og det har aldri vært så mange barn på flukt som nå. Redd Barna er til stede der barna trenger det, og bidrar til at barn, og de som stiller opp for dem, får hjelpen de trenger.

Årets TV-aksjon går til tiltak som gjør familiene, skolene og nærmiljøene tryggere for barn. Midlene fordeles mellom prosjekter i Sør-Sudan, Syria, Bangladesh, Ukraina, Den demokratiske republikken Kongo og Norge. I Norge skal Redd Barna hjelpe barn som har flyktet fra krig og konflikt.

I 2022 samlet Bærum totalt inn 8 362 459 kroner, et bidrag på 64,83 kroner pr. innbygger og 11,14 kroner over landsgjennomsnittet.

TV-aksjonen har vært gjennomført hvert år siden 1974 og er blitt en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler pr. hode og antall frivillige.  Den arrangeres av NRK i samarbeid med utvalgte organisasjoner.  Formålet bestemmes av et innsamlingsråd i NRK.

Ønsker du å delta, kan du gå inn på www.blimed.no for å lese mer om TV-aksjonen og registrere deg, eller kontakt din lokale fylkesaksjonsleder.

Informasjon til skoler og FAU

Informasjon til frivilligheten 

Viktige datoer

  • 22. oktober – Innsamlingsaksjonen 2023