Her har vi samlet nyttig informasjon skolene trenger for å bli med på årets TV-aksjon. 

TV-aksjonen NRK 2023 går til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn som er rammet av krig og konflikt. Aksjonsdagen er søndag 22. oktober 2023.

Banner TV-aksjonen
Banner TV-aksjonen - Redd Barna

Hvordan kan skolene delta? 

Bærum har tradisjonelt fått hjelp av skoleelever til bøssebæring. Det er en stolt tradisjon som gir fantastiske innsamlingsresultater i kommunen vår. 

Det er opprettet en aksjonskomité i Bærum som har ansvaret for planlegging og koordinering av TV-aksjonen i kommunen. Komiteen gir veiledning og informasjon til FAU-ene som har fått i oppgave å arrangere innsamlingen ved den enkelte barne- og ungdomsskole.

Vi oppfordrer FAU og skolene til å støtte aksjonen ved å spre informasjon i sosiale medier, opprette spleiskonto eller lage lokale inntektsbringende arrangementer som skoleløp, konserter eller andre aktiviteter. Gå inn på blimed.no der det gis tips til profilering og aktiviteter.  

Informasjon til skolene om møte og innsamling

Informasjonsmøte

Bærum kommunes aksjonskomité inviterer skolekomiteene til et informasjonsmøte 19. september kl. 18.00-20.00 i Bærum rådhus. 

Alt om TV-aksjonen for skolene i Bærum 

Ranselpost - informasjon om TV-aksjonen 

Registreringsskjema 2023 

Veiledning bøsselås 

Oppslag ved utdeling av bøsser 

Antall bøsser per skole

Presentasjon fra møte for FAU 19.9.2023

 

Viktige datoer

  • 19. september - Informasjonsmøte for skolekomiteene
  • 9. oktober - Utlevering av materiell på rådhuset
  • 22. oktober - Innsamlingsaksjonen 2023

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til årets innsamlingsaksjon, vil vi gjerne høre fra deg.