Årets TV-aksjon går til Leger uten grenser og deres søsterorganisasjon DNDi. Med midler fra TV-aksjonen ønsker de å hjelpe mennesker som rammes av infeksjonssykdommer både i Afrika og Asia. Den tradisjonelle aksjonssøndagen er 23. oktober 2022.

TV-aksjonen 2022
Leger Uten Grenser 2022

TV-aksjonen skal bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. Bidraget skal gi vaksiner, tilgang til livreddende medisiner og legebehandling.

I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer.

TV-aksjonen har vært gjennomført hvert år siden 1974 og er blitt en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler pr. hode og antall frivillige.  Den arrangeres av NRK i samarbeid med utvalgte organisasjoner.  Formålet bestemmes av et innsamlingsråd i NRK.

Ønsker du å delta, kan du gå inn på www.blimed.no for å lese mer om TV-aksjonen og registrere deg, eller kontakt din lokale fylkesaksjonsleder.

Informasjon til frivilligheten  

Informasjon til skoler og FAU

Viktige datoer

  • 23. oktober – Innsamlingsaksjonen 2022

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til årets innsamlingsaksjon, vil vi gjerne høre fra deg.