TV-aksjonen NRK 2020 går til WWF Verdens naturfond og deres arbeid mot plastforsøpling av verdenshavene.

Årets aksjon har fått navnet “Et hav av muligheter”. Med midler fra TV-aksjonen skal WWF Verdens naturfond bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemmer for mer enn 900 000 mennesker. WWF skal samle inn og resirkulerer søppel som er på avveie i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030. Målet er å redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig.

Bli med på verdens største dugnad!

Mer om TV-aksjonen på blimed.no.

På denne siden finner du nyttig informasjon om kommunens og skolenes rolle i innsamlingsaksjonen.