TV-aksjonen

TV-aksjonen NRK 2018 er tildelt Kirkens Bymisjon. Midlene skal gå til å skape nye møtesteder og fellesskap i Norge og motvirke utenforskap. Dato for innsamlingsaksjonen er 21. oktober. 

Mer om TV-aksjonen på blimed.no.

På denne siden finner du nyttig informasjon om kommunens og skolenes rolle i innsamlingsaksjonen.

Frivillighetskoordinator

Postadresse:

Bærum kommune
Kultur og fritid
Postboks 700
1304 SANDVIKA