TV-aksjonen NRK 2020 går av stabelen 18.oktober og inntektene i år går til WWF Verdens naturfond og deres arbeid mot plastforsøpling av verdenshavene. Årets aksjon har fått navnet “Et hav av muligheter”.

Med midler fra TV-aksjonen skal WWF Verdens naturfond bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemmer for mer enn 900 000 mennesker. Det skal skje gjennom målrettede tiltak i ulike storbyer i Vietnam, Thailand, Filippinene og Indonesia, hvor et av de viktigste virkemidlene vil være å etablere bedre avfallshåndtering. Manglende kontroll på søppel er nemlig hovedårsaken til all plasten slippes ut i havet.

WWF skal samle inn og resirkulere søppel som i dag havner i naturen. Målet er å redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. 

TV-aksjonen mot plast i havet blir digital

På grunn av koronasituasjonen blir årets TV-aksjon til WWF en digital bøsseaksjon. Du får likevel mange muligheter til å delta i årets aksjon for å bekjempe plast i havet.

Ønsker du å delta, kan du gå inn på www.blimed.no for å lese mer om TV-aksjonen og registrere deg, eller kontakt din lokale fylkesaksjonslederhttps://blimed.no/kontakt/ditt-fylke/. 

Bli digital bøssebærer

Som privatperson starter du med å registrere deg på www.blimed.no, gjør din bøsse personlig og deler i ditt nettverk. Påblimed.no finner du opplegg for privatpersoner, skoler, barnehager og organisasjoner.

Bli med på verdens største dugnad!

Har du spørsmål til årets innsamlingsaksjon, vil vi gjerne høre fra deg. Send e-post til tone.halvorsen@baerum.kommune, eller ring på 917 45 011. 

På denne siden finner du nyttig informasjon om kommunens og skolenes rolle i innsamlingsaksjonen.