TV-aksjonen

TV-aksjonen NRK 2018 er tildelt Kirkens Bymisjon. Midlene skal gå til å skape nye møtesteder og fellesskap i Norge og motvirke utenforskap. Dato for innsamlingsaksjonen er 21.oktober. 

På denne siden vil det komme nyttig informasjon om kommunens og skolenes rolle i innsamlingsaksjonen.

Frivillighetskoordinator

Postadresse:

Bærum kommune
Kultur og fritid
Postboks 700
1304 SANDVIKA