Besøksadresse

Snarøyveien
FORNEBU

Smedtangen badeplass ligger innerst på nordsiden av Fornebulandet. Rett utenfor badeplassen, er det faste griller og muligheter for å fiske.
Det er også mulig å kjøpe lunsj og forfriskninger på Radisson Blu hotellet som ligger rett bakenfor badeplassen.

Nøkkelinformasjon

  • Sandstrand
  • Gressplen
  • Søppelkasser
  • Faste griller

Hvordan kommer jeg dit?

Kjør til Fornebu. Følg skilting til hotel Radisson Blu. Parkering ved Telenor arena.

Badevannskvalitet

  • UTMERKET

Basert på målinger tatt av Folkehelsekontoret 2013-2016. Bakterieprøver tas 8 ganger i løpet av badesesongen 1. juni - 31. august.

Det frarådes å bade i opptil to døgn etter et kraftig regnskyll da det erfaringsmessig vil bli dårligere vannkvalitet (nedbørsmengder på mer enn 15-20mm/døgn). Det skjer fordi kloakk går i overløp og forurenset vann blir med Lysakerelva ut i fjorden. Etter to dager med oppholdsvær vil vannet ha normalisert seg, og det er igjen trygt å bade.

Vi oppfordre til å følge med på kommunens facebookside hvor helsemyndigheten vil legge ut advarsel, når badevannskvaliteten er så redusert at det frarådes å bade.

Referanse:
EU’s badevannsdirektiv henviser til kvalitetsstandardene; Utmerket, God, Tilstrekkelig, og Dårlig.