Besøksadresse

Rolfstangveien
1367 Snarøya

Rolfstangen ligger fint til ytterst sørøst på Fornebulandet. Her er to sandstrender adskilt av en bergknaus. Utenfor den nordre stranden er det noe steiner og tang.

Asfaltert vei ned fra parkeringsplassen gir god tilgang for rullestol.

Nøkkelinformasjon

  • Sandstrand
  • Flere benker
  • Utedusj
  • Utedo
  • To faste griller
  • Søppeldunk for engangsgriller

Hvordan kommer jeg dit?

Kjør til Fornebu, følg skilting til Snarøya, deretter skilting til Rolfstangen. Kjør forbi skilt om badeplass, deretter opp liten kneik til høyre for å komme til parkeringsplassen. Det er også mulig å parkere ved sjøflyhavna og gå bort til stranden.

Badevannskvalitet

  • UTMERKET

Basert på målinger tatt av Folkehelsekontoret 2013-2016. Bakterieprøver tas 8 ganger i løpet av badesesongen 1. juni -31. august.

Det frarådes å bade i opptil to døgn etter et kraftig regnskyll da det erfaringsmessig vil bli dårligere vannkvalitet (nedbørsmengder på mer enn 15-20mm/døgn). Det skjer fordi kloakk går i overløp og forurenset vann blir med Lysakerelva ut i fjorden. Etter to dager med oppholdsvær vil vannet ha normalisert seg, og det er igjen trygt å bade.

Vi oppfordre til å følge med på kommunens facebookside hvor helsemyndigheten vil legge ut advarsel, når badevannskvaliteten er så redusert at det frarådes å bade.

Referanse:
EU’s badevannsdirektiv henviser til kvalitetsstandardene; Utmerket, God, Tilstrekkelig, og Dårlig.