Besøksadresse

Østernvannveien
EIKSMARKA

Østernvann (215 meter over havet) ligger sentralt til i Bærumsmarka. Flott skogsvann med bademuligheter både i øst og sørenden av vannet.

På sørsiden er det en større demning som man kan bade fra. Det advares mot hopping og stuping fra demningen på grunn av konstruksjoner under vann.

Det går sti mellom badeplassene på øst og sørsiden. Ikke fremkommelig med sykkel eller barnevogn.

Skiløyper, stier og skogsbilvei fra Fossum. Vannet har tidligere vært drikkevannskilde for Bærum og var derfor belagt med strenge restriksjoner. Vannet ble frigitt som bade- og fiskevann på 1980 tallet. Fisket er underlagt Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA).

Nøkkelinformasjon

  • Badebrygge med badestige (østsiden)
  • Mikrostrand (sørsiden)
  • Kommunal parkeringsplass langs Østernvannveien og en liten spasertur langs skogsbilvei inn til vannet.
  • Ikke toalett eller søppeltømming her.

Badevannskvalitet

  • UTMERKET

Basert på målinger tatt av Folkehelsekontoret 2013-2016. Bakterieprøver tas 4 ganger i løpet av badesesongen 1. juni - 31. august.

Det er planlagt mudring i Bogstadvannet sommer 2017. Dette vil ikke påvirke badevannskvaliteten og det skal være greit å bade.

Når vanntemperaturen er over 20 grader og har vært det i et par uker, har det tidligere blitt påvist ikter i Bogstadvannet. Dette kan forårsake svømmekløe. Meld gjerne fra til kommunen ved post@baerum.kommune.no v/ Folkehelsekontoret  hvis du opplever kløe. Send  «Jeg har fått kløe etter bading i Bogstadvannet».

Referanser:
EU’s badevannsdirektiv henviser til kvalitetsstandardene; Utmerket, God, Tilstrekkelig, og Dårlig

Lenker og dokumenter