Velkommen til Fürst brygge

Fint badested med liten sandstrand helt sørøst på Snarøya. Kyststi til Strømtangveien. Populært fiskested.

Badevannskvalitet

Etter episoder med voldsomme skybrudd kan badevannskvaliteten svekkes ved alle strendene i Bærum. Vi oppfordre til å følge med på kommunens facebookside hvor helsemyndigheten vil legge ut advarsel, når badevannskvaliteten er så redusert at helsemyndighetene advarer mot bading.

Nøkkelinformasjon

  • Sandstrand
  • Søppelkasser

Hvordan kommer jeg dit?

Ta sykkelen eller bussen til Snarøya. Ingen parkering.

Besøksadresse