Besøksadresse

Fossumveien
BÆRUM

Badeplassen ved Bogstadvannet er også et populært utfartssted. Her kan man også kombinere badetur med en tur inn i marka, eller på stien langs Lysakerelva.

Nøkkelinformasjon

  • Sandstrand
  • Fast grill
  • Toalettanlegg
  • Badebrygge.

Bogstadvannet

Ta buss til Fossum, eller parker ved idrettsanlegget.

Badevannskvalitet

Utmerket - Basert på målinger tatt av Folkehelsekontoret 2014-2017. Bakterieprøver tas 4 ganger i løpet av badesesongen 1. juni -31. august.

Iktere

Når vanntemperaturen er over 20 grader og har vært det i et par uker, har det tidligere blitt påvist ikter i Bogstadvannet. Dette kan forårsake svømmekløe. Meld gjerne fra til kommunen ved post@baerum.kommune.no v/ Folkehelsekontoret  hvis du opplever kløe. Send  «Jeg har fått kløe etter bading i Bogstadvannet».