Velkommen til åpent møte om strategier for jordvern i Bærum. Når: 24. januar 2024, kl. 18.00-21.00. Hvor: Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10, 1338 Sandvika

I Bærum finner vi noen av Norges beste og mest markedsnære jordbruksarealer. Arealene er imidlertid under sterkt press, fordi dette er attraktive arealer til nye boliger, infrastruktur og næring. Politikerne i Bærum har vedtatt å utarbeide en kommunal strategi for å styrke jordvernet.

Hensikten med møtet er å få innspill til arbeidet fra næringsliv, institusjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner.

Jordvern berører alle innbyggerne i Bærum på en eller annen måte.

Det er viktig for:

 • lokalt næringsliv
 • lokal matproduksjon
 • natur- og artsmangfold
 • å redusere klimagassutslipp
 • å regulere vannets kretsløp
 • matsikkerhet og beredskap
 • å bevare kulturlandskapet
 • friluftsliv og folkehelse

Program:

 • Strategiarbeidet og ønsket resultat, ved Bærum kommune
 • Jordvern – hvorfor er det så viktig, og hvordan kan det styrkes? Ved spesialrådgiver Arne Bardalen, Nibio, og instituttleder Kristine Lien Skog, NMBU
 • Medvirkning og engasjement – en forutsetning for en god strategi, ved Bærum kommune
 • Kafedialog og innspill til det videre arbeidet

Samlede presentasjoner finner du her

Påmelding og eventuelle spørsmål:

Av hensyn til enkel servering, ber vi om påmelding innen onsdag 17. januar 2023 til gudbrand.teigen@baerum.kommune.no

Landbrukskontoret koordinerer arbeidet i samarbeid med Nibio, NMBU, og med bondelaget og bonde- og småbrukarlaget lokalt, så ta gjerne kontakt om du har spørsmål om arbeidet og møtet. Del gjerne informasjon om dette møtet med andre du mener bør være med