Rolfstangen

Velkommen til Rolfstangen

Rolfstangen ligger fint til ytterst sørøst på Fornebulandet. Her er to sandstrender adskilt av en bergknaus. Utenfor den nordre stranden er det noe steiner og tang.

Hit er det greit å komme seg med buss og sykkel.

Rolfstangen har flere steder åpen grunnlendt kalkmark med svært viktige naturverdier. Bærum kommune har derfor gjort tiltak for å kanalisere ferdsel og forhindre nedtråkking av sårbar natur.

Badevannskvalitet

Badevannskvaliteten er god. Bakterieprøver tas annen hver uke i badesesongen. Badevannskvaliteten er klassifisert etter EUs badevannsdirektiv basert på målinger over en fireårs periode.

Det frarådes å bade i opptil to døgn etter et kraftig regnskyll da det erfaringsmessig vil bli dårligere vannkvalitet (nedbørsmengder på mer enn 15-20 mm/døgn). Det skjer fordi kloakk går i overløp og forurenset vann blir med Lysakerelva ut i fjorden. Etter to dager med oppholdsvær vil vannet ha normalisert seg, og det er igjen trygt å bade.

Etter episoder med voldsomme skybrudd kan badevannskvaliteten svekkes ved alle strendene i Bærum. Vi oppfordrer til å følge med på kommunens facebookside hvor det aktivt advares mot bading når helsemyndigheten er kjent med at badevannskvaliteten er vesentlig forringet og faren for smitte fra vannet er betydelig.

Rolfstangen badeplass

Badeplasser

Nøkkelinformasjon

  • Sandstrand
  • Flere benker
  • Utedusj
  • Utedo
  • To faste griller
  • Søppeldunk for engangsgriller
  • HC-toalett ved surfestranden

Hvordan kommer jeg dit?

Kjør til Fornebu, følg skilting til Snarøya, deretter skilting til Rolfstangen. Kjør forbi skilt om badeplass, deretter opp liten kneik til høyre for å komme til parkeringsplassen. Det er også mulig å parkere ved sjøflyhavna og gå bort til stranden.

Besøksadresse

Rolfstangveien
1367 Snarøya

Reise til Rolfstangen

    Reise fra Rolfstangen