Velkommen til Østernvann

Østernvann (215 meter over havet) ligger sentralt til i Bærumsmarka. Flott skogsvann med bademuligheter både i øst og sørenden av vannet. Området er privat eiendom.

På sørsiden er det en større demning som man kan bade fra. Det advares mot hopping og stuping fra demningen på grunn av konstruksjoner under vann.

Det går sti mellom badeplassene på øst og sørsiden. Ikke fremkommelig med sykkel eller barnevogn.

Skiløyper, stier og skogsbilvei fra Fossum. Vannet har tidligere vært drikkevannskilde for Bærum og var derfor belagt med strenge restriksjoner. Vannet ble frigitt som bade- og fiskevann på 1980 tallet. Fisket er underlagt Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA). 

Badeplasser

Nøkkelinformasjon

  • Badebrygge med badestige (østsiden)
  • Mikrostrand (sørsiden)
  • Kommunal parkeringsplass langs Østernvannveien og en liten spasertur langs skogsbilvei inn til vannet. 
  • Ikke toalett eller søppeltømming her.

Lenker og dokumenter

Badevannskvalitet

Utmerket - Basert på målinger tatt av Folkehelsekontoret de fire foregående badesesongene. Bakterieprøver tas hver fjerde uke i badesesongen.

Besøksadresse

Østernvannveien
EIKSMARKA

Reise til Østernvann

    Reise fra Østernvann