Båtstøjordet

Velkommen til Båtstøjordet

Båtstøjordet er en liten badeplass med sandstrand. Den ligger i Holtekilen langs kyststien. Det er fotballbane og lekeplass på innsiden av badeplassen.

Badevannskvalitet

Badevannskvaliteten er utmerket. Bakterieprøver tas annen hver uke i badesesongen. Badevannskvaliteten er klassifisert etter EUs badevannsdirektiv basert på målinger over en fireårs periode.

Etter episoder med voldsomme skybrudd kan badevannskvaliteten svekkes ved alle strendene i Bærum. Vi oppfordre til å følge med på kommunens facebookside hvor helsemyndigheten vil legge ut advarsel, når badevannskvaliteten er så redusert at helsemyndighetene advarer mot bading.

Badeplasser

Nøkkelinformasjon

  • Sandstrand
  • Utedo
  • Vannkran
  • Søppeldunker
  • Benker

Hvordan kommer jeg dit?

Det er en liten parkeringsplass 50 meter fra stranden, men det anbefales å komme seg dit på sykkel eller til fots på kyststien

Besøksadresse

Onkel Eriks vei 8
HØVIK

Reise til Båtsøjordet

    Reise fra Båtsøjordet