Bærum kommune har fordelt 71,6 millioner kroner i kompensasjonsmidler til næringer som sliter spesielt hardt på grunn av pandemien.

Lokal kompensasjonsordning del 1

Vedtatt i Formannskapet 17. mars 2021.

30 millioner kroner

Det ble lagt vekt på å treffe næringer som har vært særlig hardt rammet av smitteverntiltak over lengre tid, hvor arbeidsledigheten er høy og hvor det er viktig å bidra til aktivitet.

Ordningen prioriterte serveringsbransjen, virksomheter som driver kantinedrift, samt treningssentre. Det ble også gitt støtte til hotell i omstilling til en mer digital fremtid innen konferanser og møtemarkedet.

Søknadskriterier:

 • Kun bærumregistrerte foretak kan søke
 • Omsetningssvikt i 2020 på over 30 prosent
 • Har falt utenfor de statlige kompensasjonsordningene så langt
 • Kostnader til nedstenging, gjenåpning og, eller, innskrenkning

Lokal kompensasjonsordning del 2

Vedtatt i Formannskapet 21. april 2021.

11,9 millioner kroner

Fordelt på bransjer som viser seg å ha størst behov, basert på erfaringer fra lokal kompensasjonsordning del 1.

Søknadskriterier:

 • Kun bærumregistrerte foretak kan søke
 • Omsetningssvikt i 2020 på over 30 prosent
 • Har falt utenfor de statlige kompensasjonsordningene så langt
 • Kostnader til nedstenging, gjenåpning og, eller, innskrenkning

Lokal kompensasjonsordning del 3

Vedtatt i Formannskapet 28. september 2021.

26,1 millioner kroner fordelt på to ulike ordninger for offentlig støtte:

 • 16,1 mill. kr som ramme for forenklet ordning (bagatellmessig støtte)
 • 10 mill. kr som ramme for sentralt godkjent ordning (notifisert ordning)

Midlene ble fordelt i samråd med Bærum Næringsråd.

Lokal kompensasjonsordning del 6 og 7

Vedtatt i Formannskapet 12. januar 2022.

8 787 000 kroner fordelt på to ordninger for offentlig støtte:

 • 8 mill. kr som ramme for sentralt godkjent ordning (notifisert ordning)
 • 787 000 kr som ramme for forenklet ordning (bagatellmessig støtte)

Innenfor den notifiserte ordningen ble lokale serverings- og overnattingsvirksomheter og reisearrangører prioritert.

Innenfor den bagatellmessige ordningen ble gründervirksomheter som på ulike måter er rammet av pandemien, prioritert.

Søknadskriterier

 • Bærumsregistrerte foretak og foretak som driver virksomhet i Bærum.
 • Foretak må være en privat kommersiell virksomhet. Det vil si å ha profitt som formål og/eller forutsetning.
 • Foretak som er rammet av smittevernstiltak i desember 2021.
 • Foretak med omsetningstap mellom desember 2021 og sammenligningsperioden (november 2021 eller desember 2019).

Her kan du se hvilke bedrifter som mottok støtte gjennom lokal kompensasjonsordning 1, 2, 3, 6 og 7.