Frelsesarmeens elsykkel med serveringsboks

Varmestua i Sandvika har fått midler til en elsykkel med serveringsboks som gjør at Frelsesarmeen kan nå flere av dem som trenger hjelp.

– Vi trenger å nå ut med mat og drikke til dem som er i sårbare situasjoner. Også de som ikke har hatt behov for hjelp tidligere, men som på en eller annen måte er rammet av korona-krisen, kan få hjelp til en matpose fra oss, sier Signe Haukvik Haugen, daglig leder for Frelsesarmeens rusomsorg i Bærum og Asker.

– Sykkelen gir oss en større rekkevidde på vårt oppsøkende arbeid, sier Haukvik Haugen. – I tillegg er det en klimaklok måte å komme seg rundt på.

Sykkelen vil også i etterkant av koronapandemien gi Frelsesarmeen mulighet til å fortsette oppsøkende arbeid, være synlige i bybildet og bruke sykkelen aktivt inn i virksomheten, spesielt i rusomsorgen.