Nærmere 7 km kommunale kjøreveier og gang- og sykkelveier fikk ny asfalt sommeren 2020. Det er spesielt gang- og sykkelveier som er prioritert gjennom Bærumspakken.

Med midler fra Bærumspakken har Vei og trafikk utført oppgradering og reasfaltering på 6 905 meter vei, fordelt på 2 338 m kjørevei og 4 567 m gang- og sykkelvei.

Vei og trafikk har også brukt 1,1 millioner kroner ekstra til strakstiltak som bidrar til å sikre sykkelruter. Midlene er blant annet brukt til generell oppmerking og ny gang- og sykkelvei Falkeveien og Hamang.

Gang- og sykkelvei-prosjektet på Hamang er igangsatt etter innspill fra publikum. Entreprenør er i disse dager i gang, men endelig asfalt vil ikke legges før våren 2021.

Oversikt over utførte asfalterte veier, oppgradering og veiforsterkning

 

Kjøreveier Gang- og sykkelveier
Vallerkroken Falkeveien gangvei
Durudveien Helsetveien gangvei
Sarbuvollveien Gamle Løkkebro gangvei
Damhaugveien Løkkeparken gangvei
Skolegata Tanumveien S gangvei
Bjerkeveien Halvorsens vei gangvei
Sildreveien 2-25 Skogveien gangvei
Byveien Ilaveien gangvei
Ilaveien Gullhaug gangvei 4.1-4.2 og 9
  Helsethagan gangvei
  Helsethagan / HE 4
  Skollerudenga gangvei
  Sleiverudlia gangvei 1-7
  Sildreveien gangvei
  Heggelia gangvei
  Kirkegårdsstien
  Paal Bergs vei gangvei
  Thommesens vei gangvei