Ti kommunale bygg har blitt vurdert for mulighet for installasjon av solcelleanlegg.

Med midler fra Bærumspakken har Asplan Viak gjennomført en mulighetsstudie på ti kommunale bygg for å se om muligheten for å installere solcelleanlegg på bygningenes tak.

Byggene ble på forhånd valgt ut av kommunen som aktuelle for solcelleanlegg. Asplan Viak har sett på utforming av tak, solforhold og energiforbruk.

Det er gjennomført en detaljert analyse, inkludert teknisk evaluering av byggenes tilstand, og en detaljert lønnsomhetsanalyse for hvert bygg. Resultatene viser at vektede energikostnader for solcelleanlegg på disse byggene varierer fra 0,92 kr/kWh til 1,24 kr/kWh ved kapitalkostnader på 4 prosent.

Konklusjoner

Asplan Viak vurderer alle byggene som er foreslått til å ha gode forutsetninger for installasjon av solcellepaneler, men for noen av byggene vil det være en fordel å vente med investeringen til dette kan tas samtidig med omtekking av tak.

Hovedresultatene er, kort oppsummert:

  • De mest aktuelle byggene ut ifra lønnsomhetsvurderinger og gjenværende levetid på tak er Solvik bo- og behandlingssenter, Hundsund skole og idrettshall, og Lindelia sykehjem.
  • Storøya skole og grendesenter har best lønnsomhet, men taktekkingen bør undersøkes nøyere før en investering på grunn av noe kort gjenstående estimert levetid og ujevnheter i tekkingen.
  • Bærum idrettspark, Mariehaven bo- og behandlingssenter og Ramstad skole (2017-bygg) har gode forutsetninger, men er beregnet til å ha noe lavere lønnsomhet enn de beste.
  • Nadderudhallen og Stabekk nye skole har mindre enn ti år gjenstående levetid på taktekkingen, og man vil oppnå bedre lønnsomhet på investeringen ved å vente med å montere solcelleanlegg til taktekkingen har blitt byttet.
  • Haug skole kommer dårligst ut av byggene, og de flate takene har bare 12 år gjenstående levetid og begrenset egnethet. Det er imidlertid en mindre del på et sydvendt skråtak som kan vurderes og dette har lengst levetid av alle takene som er undersøkt i arbeidet (33 år).

Totalt budsjett for disse ti byggene er vurdert til ca. 14 millioner kr. Årlig energiproduksjon vil sammenlagt være ca. 1 060 000 kWh.

Collage solceller på kommunale bygg

Solceller og strømnettet

Strøm som produseres av et solcelleanlegg vil mates inn i strømnettet internt i bygget, enten i byggets hovedtavle eller i en elektrisk underfordeling nært taket. Energien forbrukes internt i bygget, men dersom det er et overskudd vil dette selges til kraftleverandør. Besparelsene ved å bruke strøm fra solceller selv er mye større enn inntektene ved å selge strøm til nettet.