Bærumspakke 2 hjelper Verket Yoga nå flere via digitale flater.

Etter ett år der Verket Yoga i perioder var nedstengt og avstandskrav begrenset antall deltakere, søkte yogasenteret midler fra Bærumspakke 2.

Bærumspakke 2 innvilget 40 000 kr til å utvide lokalene for å kunne ta imot flere kunder, og til innkjøp av utstyr til online-undervisning og produksjon av yogavideoer.

Verket Yoga hadde ingen erfaring med videoproduksjon og online-undervisning fra tidligere. Bærum kommune oppfordret derfor bedriften til å søke midler til bedriftsintern opplæring og kompetanseheving av ansatte fra Viken fylkeskommune, så kalte BIO-midler.

Viken fylkeskommune innvilget støtte til prosjektet «Digital kompetanseheving og utvidelse av målgruppen». Dette innebærer blant annet et omfattende kurs i videoproduksjon, spesiallaget for Verket Yoga. Eierne Åse Lerø og Christin Schultz skal også ta nye yogautdannelser, Mindful restorative yoga og Vinyasa yoga slik, at Verket Yoga når nye kundegrupper og dermed sikrer bedriftens fremtid.

Kompetansehevingen som Verket Yoga tilegner seg ved hjelp av Bærumspakke 2 og BIO-midlene vil ha en langsiktig og bærekraftig effekt for bedriftens utvikling, samt gjøre den mer motstandsdyktige i lignende situasjoner som kan oppstå i fremtiden.