På vegne av Bærum kommune gjennomfører Bærum næringsråd kompetanseheving for små og mellomstore bedrifter (SMB).

SMB-segmentet er grunnfjellet i norsk næringsliv, også i Bærum. Et viktig skritt for å sikre bedriftene langsiktig, er kompetanseheving som raskt kan omdannes i praksis.

Bærum næringsråd har identifisert og utviklet flere kritiske kompetanseområder som kan bidra til å styrke inntil ti pilotbedrifter innen SMB-segmentet, og laget kompetansehevingspakker for hvert enkelt av fagområdene.

I tillegg tilbyr BN kompetansehevingsseminarer som er åpne for alle.

Kompetanseområdene tar utgangspunkt i tilbakemeldingene fra rådgivningstjenesten Bærum næringsråd har drevet siden april, og vil være innen fagområdene økonomi/finans, jus, HR, IT, forretningsstrategi, markedsføring/kommunikasjon og bærekraft.

Les mer på Bærum næringsråd sin nettside.