Fra mars til juni har hele 54 leietakere fått helt eller delvis reduksjon i husleien. I tillegg er søknader til ytterligere 18 leietakere under behandling.

Den pågående Korona-pandemien fører til utfordringer for flere av kommunens leietakere, i hovedsak som følge av redusert kundegrunnlag eller stenging på bakgrunn av nasjonale føringer.

I Bærumspakken er det satt av 5 millioner kroner for reduksjon og utsettelse av husleie og renteeffekt. Kommunens leietagere fikk som et strakstiltak utsatt frist på husleiebetaling frem til 1. juli.

– Lokal handel og næringsliv er viktig i Bærum. Utsettelse av husleie for leietakere i kommunale bygg er ett av tiltakene som Bærumspakken bidrar med for å sikre aktivitet i små og mellomstore bedrifter i Bærum, sier eiendomsdirektør Kristin Fagerhaug.

Det blir gjort individuelle vurderinger av de enkelte leietakerne blant annet basert på type virksomhet, størrelse på leiesum, statlige og kommunale støtteordninger og følger av nasjonale føringer. Kommunens leietakere består blant annet av hud- og fotterapeuter, frisører, restauranter og serveringssteder, kunst og kultur samt diverse andre virksomheter.

Hel eller delvis reduksjon av husleie er vurdert for perioden mars 2020 til og med juni 2020. Ut over denne perioden vil det bli gjort spesielle vurderinger, for eksempel dersom virksomheten fortsatt er stengt som følge av nasjonale eller kommunale føringer.

Kommunens leietakere kan kontakte Liz Lie, e-post liz.lie@baerum.kommune.no, for spørsmål som gjelder reduksjon i husleie.